\r\n"; $mailheaders.="Reply-To: \"".stripslashes($_POST['naam'])."\" <".stripslashes($_POST['email']).">\r\n"; $mailheaders.="X-Originating-IP: [".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."]"; $receiver="studio@arttriq.nl"; $naam=stripslashes($_POST['naam']); $email=stripslashes($_POST['email']); $telefoon=stripslashes($_POST['telefoon']); $bericht=stripslashes($_POST['bericht']); $body.="------------------------------- \r\n"; $body.="naam: ".$fnaam."\r\n"; $body.="telefoon: ".$telefoon."\r\n"; $body.="email: ".$email."\r\n"; $body.="------------------------------- \r\n"; $body.="message: \r\n ".$bericht."\r\n"; mail($receiver,$subject,$body,$mailheaders); $sent="patje";} ?> CPM support - administratiekantoor - contact onload="alert('uw email is verstuurd!');">

Contact


Cindy in de Wey
Marktje 18
4634 VW  Woensdecht
t: 06 27658107
e: info@cpmsupport.nl